19/03/2019
1037

19.03.2019

Thứ Ba

TH. GIUSE

 

Tin Mừng: Mt 1,1-18.21-24a

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.

 

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24).

 

Như Mẹ: Ngay từ giai đoạn đầu của công trình cứu độ, thánh Giuse đã được Thiên Chúa kêu mời cộng tác qua việc đảm nhận trách nhiệm cha nuôi của Chúa Giêsu. Với đời sống khiêm nhường, đơn sơ và tin tưởng vào Chúa, thánh nhân trở thành gương mẫu sáng ngời.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xưa thánh Giuse đã chu toàn thật tuyệt vời vai trò người cha trong gia đình Nadarét, và ngày nay ngài cũng luôn bênh vực và chở che Giáo Hội cùng những ai sống trong đời sống gia đình. Xin cho chúng con biết noi gương ngài, luôn lắng nghe và để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin Mẹ giúp những người làm cha biết nêu gương cho con cái của mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui