19/05/2017
1343
Thứ Sáu, 19.05.2017 - Tuần 5 PS
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,12-17).
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện:
 
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).
 
Như Mẹ: Được làm con cái của Chúa là một vinh phúc cho chúng ta. Không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn chúng ta làm con cái của Ngài trong Giáo Hội. Đó là một ơn ban lớn lao cho chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng ân phúc này.
 
Với Mẹ: Chúa đã chọn chúng con làm con của Chúa. Xin cho chúng con biết chọn Chúa là tất cả của chúng con. Xin cho những người môn đệ của Chúa hăng say và nhiệt tình trong sứ vụ làm cho dân ngoại nhận biết Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực tinh cực sạch, Mẹ đã chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời. Mẹ luôn sống trong tình thương của Ngài, và Mẹ luôn sống trong sự tri ân Ngài. Xin Mẹ dạy dỗ chúng con để chúng con biết giữ gìn tâm hồn cho trong sạch, để Chúa ngự trị trong chúng con.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương