19/06/2018
821
19.06.2018                                                                 
Thứ Ba
                                                                                   
Tin Mừng: Mt 5,43-48
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: 'Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5,45).
 
Như Mẹ: Trong vương quốc Tình yêu của Thiên Chúa, không có sự phân biệt loại trừ. Hồng ân của Chúa luôn ban tràn đầy trên tất cả nhân loại. Người tốt lành thì Thiên Chúa yêu thương, mà kẻ tội lỗi thì Ngài cũng không hề ghét bỏ. Ngài muốn người tội lỗi ăn năn sám hối để được ơn tha tội và ơn cứu độ.
 
Với Mẹ: Với bản tính ích kỷ và kiêu ngạo, chúng con khó lòng mà tha thứ cho những kẻ xấu và hay làm hại mình. Xin Chúa cho chúng con biết khiêm nhường cầu nguyện để có thể đối xử tử tế với những người ác tâm với mình.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin giúp chúng con luôn sống khoan dung với những kẻ xấu, xin cũng giúp họ biết hoán cải đời sống mình để trở nên người tốt lành.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương