19/07/2018
1155
Thứ Năm, 19.07.2018            
                                       
Tin Mừng: Mt 11,28-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
 
Như Mẹ: Chúa luôn dang rộng vòng tay để ôm lấy tất cả thế gian. Hãy luôn chạy đến với Người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là những khi gặp gian nan thử thách. Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta dù chúng ta như thế nào.
 
Với Mẹ: Chúa ơi, có nhiều lúc chúng con đi tìm sự an ủi ở một ai đó hay một thứ gì đó không phải là Chúa. Chúng con dễ rơi vào chán nản, thất vọng khi gặp thử thách hay buồn sầu. Xin giúp chúng con biết tìm đến với Chúa để trút bỏ mọi gánh nặng và lo toan của đời mình.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ dẫn dắt chúng con đi trên đường êm ái và nhẹ nhàng trong tình thương và bình an của Chúa.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng