19/08/2018
1056

19.08.2018

Chúa Nhật 20 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 4

 

Tin Mừng: Ga 6,51-58

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

 

Như Mẹ: Một thực tế của cuộc sống hiện đại cho chúng ta thấy dễ dàng: người thì ăn không hết, người lại không có gì để ăn. Đúng là nghịch lý! Tại sao lại có sự chênh lệch này? Đơn giản là con người ta không biết chia sẻ cho nhau, vì thiếu lòng bác ái. Chúa Giêsu hôm nay hứa ban chính mình để làm bánh nuôi sống thế gian. Chúa dạy chúng ta bài học về lòng bác ái sẻ chia đối với những người xung quanh mình.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhân loại đói khát cơm ăn, nhưng cũng rất đói khát Chúa. Xin cho người tín hữu chúng con khao khát đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, và có một tấm lòng biết chia sẻ yêu thương của Chúa cho người khác.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin cho tâm hồn chúng con rực sáng ánh lửa mến thương đối với những người túng nghèo.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng