19/09/2018
1283

19.09.2018

Thứ Tư – Tuần 24 TN

Th. Januariô, gmtđ       

 

Tin Mừng: Lc 7,31-35

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: 'Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc'.

 Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: 'Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi (Lc 7,34).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu giống con người về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi. Chúa đến ở giữa con người, cảm thông với nỗi khổ đau và vất vả của con người. Chúa đồng bàn với những người tội lỗi và thu thuế, để làm gì? Xin thưa là để trở nên bạn của họ, hầu giúp họ vượt qua những yếu đuối mà trở nên những con người tốt.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xã hội ngày nay có nhiều người lưu manh quá, sống bất cần đời, và mất hết lương tâm. Xin Chúa thương để sao cho có nhiều người làm tông đồ dấn thân đồng hành với họ, hầu giúp họ trở về đường ngay nẻo chính, nhờ thế mà được sống an bình.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ hướng dẫn chúng con, gia đình, cũng như anh chị em chúng con, biết mở lòng ra đón nhận Chúa vào trong cuộc đời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).                   
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng