19/10/2018
806

19.10.2018

Thứ Sáu – Tuần 28 TN

Thánh Gioan Brebeuf, Isaac Jogues

 

Tin Mừng: Lc 12,1-7

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.

"Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Đấng ấy.

"Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em đừng sợ” (Lc 12,4).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nhắc bảo các môn đệ phải can đảm và công khai làm chứng về Chúa. Đừng sợ hãi sự bách hại của thế gian nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa, Đấng có uy quyền trên linh hồn lẫn thân xác, đời này cũng như đời sau. Và hãy tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Ngài.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng sợ hãi trước những vất vả, thử thách và bách hại, nhưng luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa, Đấng luôn yêu thương, săn sóc chúng con như mẹ hiền đối với con thơ.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin dạy chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu Chúa: Với chim sẻ Ngài còn quan tâm, với sợi tóc nhỏ Ngài còn để ý, thì chúng con còn cao qúy hơn những thụ tạo ấy biết bao.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương