19/10/2019
925

19.10.2019

Thứ Bảy

Thánh Gioan Brebeuf, Isaac Jogues

 

Tin Mừng: Lc 12,8-12

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

"Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".    

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói“ (Lc 12,12).

 

Như Mẹ: Đức Giêsu không ngừng dạy dỗ các môn đệ để các ông có được đức tin và lòng mến mãnh liệt, và để các ông có thể vượt qua mọi gian nan thử thách. Người còn hứa ban Thánh Thần trợ giúp trong mọi biến cố: Thánh Thần sẽ dạy anh em phải nói gì. Dù ở trong hoàn cảnh nào, có Thánh Thần hướng dẫn, các ông được nâng đỡ và vượt qua được mọi khó khăn mà chu toàn bổn phận và sứ vụ Chúa giao cho.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa cử Thánh Thần đến chỉ bảo chúng con và nhắc nhở cho chúng con những điều Chúa đã dạy, xin cho Người đến soi sáng lòng trí của chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết cầu xin Thánh Thần Chúa ban ơn trợ lực trong mọi lúc mọi nơi.

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250