20/01/2018
1220
 

20.01.2018

Thứ Bảy – Tuần 2 TN

Th. Fabianô, ghtđ

 

 

Tin Mừng: Mc 3,20-21

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

 

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được” (Mc 3,20).

 

Như Mẹ: Dân chúng kéo đến với Chúa Giêsu và các môn đệ. Tại sao dân chúng lại mến mộ Chúa Giêsu như vậy? Bởi vì Chúa Giêsu đã thi ân giáng phúc cho họ. Họ đến với Chúa để được Chúa thương chữa lành bệnh hoạn tật nguyền. Ước gì dân chúng ngày nay cũng biết chạy đến với Chúa như vậy.

 

Với Mẹ: Chúa là nguồn mạch bình an và ân sủng, xin rộng ban cho chúng con những ân sủng cần thiết để chúng con trở nên người công chính và thánh thiện, dù cho thời đại của chúng con ngày nay đầy dẫy cạm bẫy của ba thù.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin hướng dẫn người tín hữu chúng con học theo gương Mẹ sống nhân đức trong mọi hoàn cảnh, với một niềm tin và lòng mến sắt son.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui