20/01/2019
1068

20.01.2019

Chúa Nhật 2 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 2

 

 

Tin Mừng: Ga 2,1-11

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: họ hết rượu rồi” (Ga 2,3).

 

Như Mẹ: Cả cuộc đời Mẹ hầu như âm thầm lặng lẽ, nhưng hôm nay chúng ta thấy Mẹ lên tiếng. Mẹ nói với Con của Mẹ: “họ hết rượu rồi”. Mẹ đã thấy được sự khó khăn mà chủ tiệc cưới đang gặp phải. Và trong niềm xác tín, Mẹ nói: “Người bảo gì các anh cứ làm theo”. Một lần nữa Mẹ dạy cho chúng ta bài học về lòng tin và sự phó thác.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho con cũng biết dùng những ơn Chúa ban mà giúp đỡ người xung quanh, bằng những nén bạc chính Chúa đã trao cho chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin cho con biết nhạy bén trước những nhu cầu của anh chị em con. Cho con biết quảng đại giúp đỡ, sẻ chia cho những người nghèo khó, ngay cả khi họ chưa xin.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng