20/02/2018
1851

20.02.2018

Thứ Ba – Tuần 1 MC

 

 

Tin Mừng: Mt 6,7-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

" 'Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen'.

 

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,9).

 

Như Mẹ: Chúa Cha đã ban cho chúng ta biết bao hồng ân. Ngài không những cho chúng ta được hiện hữu trên trái đất này, được làm người nhưng còn cho chúng ta được làm con của Ngài. Được làm con của Ngài là được thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Còn gì hạnh phúc bằng! Ôi, Cha là Đấng yêu thương chúng ta vô bờ bến! Chúng ta cần sống để cho Cha được vinh hiển, như lời Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện.

 

Với Mẹ: Lạy Cha hằng hữu, xin sai Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con để chúng con biết sống đúng theo đường lối mà Chúa Giêsu-Con Cha đã dạy. Xin cho chúng con ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn, để chúng con bắt chước noi gương Người mà yêu mến Cha.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin giúp chúng con sống xứng đáng với danh hiệu mà chúng con đã nhận được khi chịu phép rửa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 

 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương