20/02/2019
827

20.02.2019

Thứ Tư

Tuần 6 TN

 

 

 

Tin Mừng: Mc 8,22-26

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: "Ngươi có thấy gì không?" Anh nhìn lên và trả lời: "Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi". Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: "Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện:

 

“Anh thấy tỏ tường mọi sự (Mc 8,25).

 

Như Mẹ: Lòng thương xót của Thiên Chúa đã đem lại ánh sáng niềm tin cho anh mù. Chúa Giêsu đã giải thoát anh khỏi những tối tăm của cuộc đời. Qua câu chuyện này, chúng ta muốn có được hạnh phúc và sự sống đời đời thì chúng ta cũng phải chạy đến với ánh sáng. Ánh sáng đích thực mang lại sự sống đời đờilà chính Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con bước đi trong đêm tối mịt mù, đó là những lúc chúng con đánh mất niềm tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết từ bỏ bóng tối của lòng ích kỉ, tính tham lam mà đến cùng ánh sáng của tình yêu thương tha thứ và của niềm tin vững vàng.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin Mẹ dẫn chúng con đến cùng Chúa Giêsu để thấy được Người chính là ánh sáng soi đường.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng