20/03/2018
1212

20.03.2018

Thứ Ba – Tuần 5 MC

 

Tin Mừng: Ga 8,21-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được".

Người Do-thái nói với nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói 'Nơi Ta đi các ông không thể tới được'?"

Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông".

Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đã sai Ta là Đấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài".

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài". Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,29).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến là để cứu chuộc con người. Ai không tin vào Người thì sẽ mang lấy tội của mình mà chết; còn ai tin vào Người sẽ được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi và được thúc bách để làm những điều đẹp ý Cha. Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu mà vâng theo ý Cha, thì Cha sẽ không để chúng ta cô độc.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, cửa trời là nơi rộng mở cho những ai có lòng tin. Xin giúp chúng con nhận thức được rằng dù gặp phải bao nỗi truân chuyên ngặt nghèo, Chúa vẫn luôn ở kề bên chúng con trên mọi nẻo đường.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ đồng hành với những ai đang cảm thấy cô độc trên cuộc lữ hành đức tin.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương