20/04/2019
945

20.04.2019

Thứ Bảy

Tuần Thánh         

 

Tin Mừng: Lc 24,1-12 (Canh thức Vượt Qua)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: "Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại". Và các bà nhớ lại những lời Người đã nói.

Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Mađalêna, Gioanna, Maria mẹ Giacôbê; và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó, các ông cho là truyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết” (Lc 24,5).

 

Như Mẹ: Tội lỗi của con người đã được tẩy rửa bằng chính cái chết và phục sinh của Chúa Kitô. Từ đây ơn cứu độ của Chúa tuôn tràn trên toàn thể nhân loại qua mọi thời đại. Người đã chết, và Người đã chiến thắng tất cả để ban sức mạnh cho chúng ta trong cuộc chiến với sự dữ.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con đã bán Chúa và đánh đổi hạnh phúc vĩnh cửu của mình cho sự dữ bằng những thứ đam mê vật chất thấp hèn. Chúa đã chịu chết, nhưng cũng đã sống lại. Xin Thần Khí Chúa đánh thức lương tâm còn mê ngủ trong lỗi lầm của chúng con, để thức tỉnh với lương tâm chân thành.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin cho mầu nhiệm vượt qua được ghi sâu vào lòng người tín hữu, để từ đó, họ trở nên nhân chứng cho Chúa Phục Sinh.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui