20/05/2017
1259
Thứ Bảy, 20.05.2017 - Thánh Bênađinô Siêna, Lm
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,18-21).
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện:
 
“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18).
 
Như Mẹ: Sống trong thế gian, người môn đệ thường bị thế gian ghét. Trước đó, thế gian cũng đã ghét Thầy Giêsu. Tại sao lại thế? Bởi vì Chúa Giêsu thường lên án những lối sống giả dối của thế gian. Thế gian không có gì là bền vững, thế gian sẽ qua đi hết. Chỉ có Chúa mới là Đấng không hề thay đổi. Muốn được sự sống đời đời, phải từ bỏ những gì thuộc về thế gian mà chọn lấy Chúa.
 
Với Mẹ: Chúa đã đến là để cứu những ai ở trong thế gian này. Xin Chúa lôi kéo chúng con đến với Chúa. Và xin cho chúng con tha thiết tìm kiếm những giá trị Nước Trời ngay khi còn sống ở trần gian này.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những cạm bẫy hiểm nguy của thế gian này.
 
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). tyle='mso-bidi-font-weight:normal'>Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui