20/07/2018
1090
Thứ Sáu, 20.07.2018
                     
Tin Mừng: Mt 12,1-8
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat". Người nói với các ông rằng: "Các ông không đọc thấy Đavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Đavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, 'Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ', chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt hẳn các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội(Mt 12,7).
 
Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu muốn kiện toàn tinh thần lề luật theo đúng ý muốn của Thiên Chúa Cha. Những người luôn sẵn sàng “sống” lòng nhân hậu, bao dung theo giáo huấn của Chúa thì quý giá hơn cả của lễ, và đó là hy lễ làm đẹp lòng Chúa nhất. Thiếu tinh thần này, mọi lề luật trở nên tàn ác, vô cảm và nặng nề.
 
Với Mẹ: Những người Pharisêu luôn tìm cách chống lại Chúa, và cho rằng mình là người hiểu biết, là người đạo đức. Có lúc chúng con cũng có thái độ như thế để nhìn Chúa và anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con tránh xa thái độ đó.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin uốn nắn chúng con theo tinh thần khiêm nhường và bác ái của Chúa Giêsu để đối xử với tha nhân.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương