20/07/2019
776

20.07.2019

Thứ Bảy

Thánh Apôllinarê, gm-tđ

 

 

Tin Mừng: Mt 12,14-21

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:

"Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Chúa Giêsu” (Mt 12,14).

 

Như Mẹ: Nhóm Pharisêu là những người có địa vị cao trong xã hội và có học thức sâi rộng, nhưng lại không có lòng bác ái gì đối với tha nhân. Họ thường tìm cách bắt Chúa Giêsu, chỉ vì Chúa luôn luôn bênh vực và đứng về phía người nghèo và người đau khổ.

 

Với Mẹ: Có nhiều thứ xung quanh đang vây bủa làm khốn chúng con như kẻ thù. Xin Cha ban cho chúng con sức mạnh Thần Khí của Con Cha để vượt thắng chính mình, kiên trì chiến đấu chống lại đam mê, dục vọng và những thói tham lam của thế gian. Xin cho chúng con biết khiêm nhường và bác ái để sống tử tế với những người xung quanh.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin Mẹ giúp chúng con xa tránh thói kiêu căng tự mãn của người Pharisêu, để sống hiền lành hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250