20/08/2017
1231

20.08.2017

Chúa Nhật 20 TN - Năm A

 

 

Tin mừng: Mt 15,21-28

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.  Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Lạy Ngài là Con vua Đavít,  xin dủ lòng thương tôi” (Mt 15,22).

 

Như Mẹ: Khi lâm cảnh bế tắc, người ta thường đi tìm ai đó để được giúp đỡ. Chúng ta là những người hèn kém và tội lỗi, chúng ta thường cảm thấy bất lực trước sự dữ. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, hãy chạy đến với Ngài thì chúng ta sẽ được trợ giúp.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình và giàu lòng thương xót. Xin Chúa nâng đỡ và giải cứu chúng con thoát khỏi nanh vuốt hiểm độc của ma quỷ. Và xin Ngài cất giấu chúng con trong trái tim rất thánh của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ đang ở trong vương quốc của tình thương Thiên Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ đoàn con cái đang sống trong lũng đầy nước mắt nơi trần gian này.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng