20/10/2018
1529

20.10.2018

Thứ Bảy – Tuần 28 TN

 

Tin Mừng: Lc 12,8-12

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thánh Thần sẽ dạy cho anh em...” (Lc 12,2).

 

Như Mẹ: Các Thánh tử đạo là những mẫu gương sống động cho Tình yêu Chúa. Nhờ đặt trọn niềm tin yêu, phó thác vào Chúa, các ngài đã dám làm chứng cho Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta sống như một chứng nhân cho Tình yêu Chúa qua cuộc sống với tha nhân trong sự hướng dẫn của Thánh Thần.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa nhân ái đối với hết mọi người. Xin Chúa cử Thánh Thần thánh hoá chúng con, để chúng con xứng đáng được Chúa yêu thương. Và xin cho chúng con biết mang lửa yêu thương của Chúa đến cho tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin hướng dẫn chúng con đi trong ánh sáng chân lý của Thánh Thần, để từ đó chúng con can đảm mang Lời Chân Lý cho con người sống trong thời đại này.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui