20/10/2019
836

20.10.2019

Chúa Nhật 29 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 1

 

 

Tin Mừng: Lc 18,1-8

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".

Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"    

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ” (Lc 18,8).

 

Như Mẹ: Đọc đoạn Tin Mừng này, chúng ta cảm thấy an tâm. Vì lòng nhân từ và tình yêu cao cả, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, dù con người có tội lỗi đến đâu đi nữa. Cánh tay Chúa vẫn luôn giang rộng để chờ đón tất cả mọi người, trong khi đó, chỉ có con người là chạy trốn Chúa thôi.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa nhân từ, mỗi khi vấp ngã, gặp thử thách, chúng con thường than trách Chúa hơn là chạy đến tìm niềm an ủi nơi Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con biết tìm sự trợ giúp nơi Chúa, vì Chúa mới là nguồn trợ lực vững bền.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con luôn cảm nhận được tình yêu thương quan phòng của Chúa luôn hộ phù chúng con trong từng giây phút cuộc đời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng
 
114.864864865135.135135135250