21/02/2019
908

21.02.2019

Thứ Năm

Th. Phêrô Đamianô, gm-tsht

 

 

 

Tin Mừng: Mc 8,27-33

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện:

 

“Thầy là Đấng Kitô (Mc 8,29).

 

Như Mẹ: Sau việc Phêrô tuyên xưng, Chúa Giêsu loan báo rằng sứ vụ của Người sẽ được hoàn tất qua việc chịu thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Mục đích của việc loan báo này là nhằm sửa lại quan niệm sai lầm của dân Do Thái thời đó về Đấng Cứu Thế, và chuẩn bị tâm hồn cho các môn đệ bước vào cuộc thương khó cùng Thầy mình.

 

Với Mẹ:Trải qua hơn hai ngàn năm, Chúa vẫn còn là một nhân vật xa lạ với nhiều người. Xin Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian giúp những người môn đệ có niềm xác tín mạnh mẽ hơn, nhiệt tình loan báo và làm chứng sống động hơn để thiên hạ tuyên xưng tin nhận Ngài.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin cho những ai chưa có niềm tin, nhận biết Chúa Giêsu là Con của Chúa Cha và là Con của Mẹ.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng