21/04/2017
104721.04.2017                                                                 
Thứ Sáu
Bát nhật PS                                                               
 
Tin Mừng: Ga 21,1-14
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
 
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Điđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.
 
Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.
 
Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
Chúa Giêsu bảo: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá” (Ga 21,6).
 
Như Mẹ: Người môn đệ được sai đi thả lưới để đánh cá người. Cứ thả lưới theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, thì chắc chắn người môn đệ sẽ bắt được cá. Trong thực tế, người môn đệ nhiều lúc cảm thấy như thất vọng, nhưng cứ tin tưởng vào quyền năng của Chúa mà làm theo lời mời gọi của Người, cố gắng trong sự kiên nhẫn thì sẽ có kết quả tốt đẹp.
 
Với Mẹ: Với biết bao cố gắng rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, nhiều người vẫn đang chưa biết Chúa Kitô, đang ở ngoài Giáo Hội. Việc truyền giáo như đang chậm trễ. Xin Chúa thôi thúc nhiều người can đảm dấn thân đi kéo lưới người hơn nữa.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ biết rõ những người đang sống ngoài đàn chiên của Chúa, xin Mẹ dẫn dắt họ vào làm con cái Chúa trong Hội Thánh Người.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng