21/06/2018
1142
21.06.2018                                                                 
Thứ Năm
th. Luy Gônzaga, tu sĩ
                                                                                     
Tin Mừng: Mt 6,7-15
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Cha của anh em biết rõ anh em cần gì” (Mt 6,8).
 
Như Mẹ: Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một gương sáng cho chúng ta về đời sống cầu nguyện. Người luôn đến với Chúa Cha trong tâm tình của một người con hiếu thảo. Chúa Giêsu là Chúa mà còn phải cầu nguyện luôn, thì chúng ta là con người lại càng cần cầu nguyện nhiều hơn!
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay nhiều người không tha thiết với việc cầu nguyện, vì họ sợ mất thời gian, hoặc nghĩ rằng mình đã đầy đủ không cần đến ai. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa Cha mà xin Ngài ban cho những ơn cần thiết để sống đúng với phẩm giá con người.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, Mẹ là mẫu gương cho chúng con về đời sống cầu nguyện. Xin cho các bậc cha mẹ biết cách dạy con cái của mình cầu nguyện với một niềm tín thác vào Thiên Chúa là Cha của mọi loài.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng