21/09/2018
1155

21.09.2018

Thứ Sáu – Tuần 24 TN

TH. MÁTTHÊU, tông đồ - lễ kính      

 

Tin Mừng: Mt 9,9-13

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Anh hãy theo tôi! Ông Mátthêu đứng dậy đi theo Đức Giêsu(Mt 9,9).

 

Như Mẹ: Là người thu thuế, ông Mátthêu được  coi là một kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu đã kêu gọi ông và biến ông trở nên người loan báo Tin Mừng. Chúa không đánh giá con người ta theo dáng vẻ bên ngoài, và Chúa hiểu thấu tận tâm can con người. Chúa chọn ai và mời gọi ai theo Chúa, thì Chúa cũng biến đổi người ấy theo Ý của Người.

 

Với Mẹ: Nhiều người sống rất bê tha và tội lỗi, nhưng bỗng chốc trở nên người tốt. Chúng con tin và cảm nhận được rằng Chúa luôn muốn con người có tội được ơn cứu độ. Xin cho người tội lỗi nghe được tiếng nói trong lương tâm của mình mà trở về sống đời ngay chính.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa như thánh Mátthêu, thay đổi cuộc đời, sống sao cho nên người tốt lành.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương