21/10/2018
954

21.10.2018

Chúa Nhật 29 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 1

 

Tin Mừng: Mc 10,35-45

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định".

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Con Người đến để hiến mạng sống” (Mc 10,45).

 

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay cho ta thấy, ai muốn làm người lớn giữa anh em thì phải trở nên nhỏ bé giữa anh em. Những việc dù nhỏ bé đến đâu, nhưng nếu chúng ta làm với một tình yêu quảng đại vì Chúa, thì những việc đó sẽ trở nên lớn lao và mang lại giá trị cứu độ.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Chúa của mọi loài mọi vật, nhưng Ngài lại chấp nhận bỏ hết mọi vinh quang và danh dự để mặc lấy thân phận con người, rồi bằng lòng thí mạng sống để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết được giá trị của hiến lễ Chúa dâng, để sống sao cho xứng đáng với tình yêu của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin cho chúng con biết sống hy sinh, quảng đại đối với nhau hơn, để chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng