21/11/2018
1075

21.11.2018

Thứ Tư – Tuần 33 TN

Đức Mẹ dâng mình

 

Tin Mừng: Mt 12,46-50

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Một hôm, khi Đức Giêsu đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng : Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng : Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ? Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Phàm ai thi hành ý muốn Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50).

 

Như Mẹ: Đức Giêsu không bao giờ coi nhẹ tình cảm gia đình, Ngài lại càng không hề lãnh đạm với Mẹ và anh em của Ngài. Tuy nhiên, Ngài luôn đề cao mối liên hệ thiêng liêng trong niềm tin và lòng yêu mến theo Tin Mừng. Đó là những con người, đặc biệt là Mẹ Maria luôn luôn hết lòng biết lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa.

 

Với Mẹ: Thiên Chúa mời gọi chúng con ý thức mình thực sự là anh chị em với Chúa khi chúng con biết noi gương Mẹ Maria, cố gắng sống “xin vâng” mỗi ngày để thi hành ý của Chúa Cha.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo của việc lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con luôn sẵn sàng thưa: “Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa.”

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng