22/02/2019
1616

22.02.2019

Thứ Sáu

LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ

 

 

Tin Mừng: Mc 9,2-13

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!" Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện:

 

“Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt các ông” (Mc 9,2).

 

Như Mẹ: Theo Chúa Giêsu, các môn đệ luôn mong chờ một ngày sẽ được vinh quang và vương quyền theo kiểu thế gian. Nhưng Người lại muốn các ông nếm cảm hồng phúc vinh hiển của Nước Trời, qua việc Người biến đổi hình dạng trước khi các ông chứng kiến cuộc khổ nạn của Người. Lòng tin của các ông còn quá yếu kém để nhìn ra hồng ân này.

 

Với Mẹ:Giáo Hội đang phải trải qua thời gian khó khăn. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho Đức giáo hoàng, để ngài có đủ khả năng làm cho dung nhan của Chúa rạng ngời trước mặt đoàn chiên cũng như nhân loại ngày nay.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn soi sáng để chúng con nhận ra hình ảnh đích thực của Chúa hiện diện trong Hội Thánh của Người.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 


 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương