22/04/2017
1531


 
22.04.2017                                                                 
Thứ Bảy
Bát nhật PS                                                               
 
Tin Mừng: Mc 16,9-15
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
 
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
Đức Giêsu “khiển trách các ông không tin và cứng lòng” (Mc 16,14).
 
Như Mẹ: Không phải chuyện gì cũng tin, bạ đâu tin đó! Nhưng có những điều được kể bởi những người đáng tin thì cần phải tin. Trong chuyện Chúa Giêsu sống lại, nhiều người đã chứng kiến và thuật lại cho các môn đệ, nhưng họ vẫn không tin. Chúa Giêsu đã khiển trách họ. Người tín hữu tin vào Chúa dựa vào những bằng chứng được Kinh Thánh thuật lại và được Giáo Hội giảng dạy. Đó là những gì đáng tin!
 
Với Mẹ: Kinh Thánh dạy những điều đáng tin. Xin Chúa giúp tín hữu Kitô ngày nay biết tìm hiểu Kinh Thánh nhiều hơn, để nhờ đó, họ ngày càng hiểu biết, tin tưởng và yêu mến Chúa nhiều hơn.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ đã vững lòng tin vào Chúa. Xin giúp chúng con nắm bắt được những chân lý cơ bản trong đạo thánh của Chúa.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 


Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng