22/06/2019
1462

22.06.2019

Thứ Bảy

Tuần 11 TN

 

 

Tin Mừng: Mt 6,24-34

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em đừng lo lắng cho ngày mai” (Mt 6,34).

 

Như Mẹ: Giáo lý của Chúa Giêsu luôn hướng người ta về với Thiên Chúa, đặt trọn niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Và quả thật, Chúa là người cha luôn quan tâm đến các nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của con cái. Ai ký thác đường đời cho Chúa, thì chính Ngài sẽ ra tay.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, tương lai thuộc về Chúa. Chúa biết rõ số phận mai sau của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết tìm kiếm những giá trị Nước Trời trước hết, còn những thứ khác thì tin tưởng vào Chúa và cứ để mặc Ngài ban thêm cho tuỳ ý Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, Mẹ hoàn toàn phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết đặt trọn cuộc đời vào trong tay Thiên Chúa từ nhân.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250