22/07/2018
917
22.07.2018
Chúa Nhật 16 TN – Năm B

Tin Mừng: Mc 6,30-34
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.
Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).
 
Như Mẹ: Khi làm việc nhiều, con người cần được nghỉ ngơi lấy lại sức để tiếp tục công việc. Người môn đệ cũng cần phải tĩnh dưỡng tâm hồn để tiếp tục sứ vụ. Việc nuôi dưỡng tâm hồn là điều rất cần thiết đối với người môn đệ. Người môn đệ có Chúa trong tâm hồn, sứ vụ của họ mới có sức ảnh hưởng thiêng liêng.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho các linh mục và tu sĩ giữ được tâm hồn luôn gắn kết với bình an và tình thương của Ngài, để họ hăng say nhiệt tâm trong sứ vụ đến với tha nhân.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin nuôi dưỡng tâm hồn dấn thân tông đồ nơi người tín hữu giáo dân ngày nay, để họ mang những giá trị công bằng, bác ái và liên đới đến với con người trong các hoàn cảnh xã hội xung quanh.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng