22/09/2018
1359
 

22.09.2018

Thứ Bảy – Tuần 24 TN

 

Tin Mừng: Lc 8,4-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Người gieo giống đi ra gieo giống của mình” (Lc 8,5).

 

Như Mẹ: Từ "ra đi" cho ta suy tư: Ngôi Lời của Thiên Chúa ra đi từ cung lòng Thiên Chúa Cha, đi gieo Lời. Lời được gieo vào lòng chúng ta một cách quảng đại dù chúng ta có ý thức hay không. Chúng ta tin tưởng sẽ có những hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi tâm hồn chúng con thành thửa đất tốt, để Lời Chúa lớn lên. Xin cho chúng con biết nhổ đi những cỏ dại khỏi tâm hồn. Xin Chúa đổ xuống lòng chúng con ơn thánh để làm cho hạt giống Lời Chúa ngày càng lớn mạnh nơi cuộc đời chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, Mẹ đã đón nhận và làm cho Lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn. Xin Mẹ dạy cho chúng con biết để Lời Chúa mỗi ngày lớn lên trong tâm hồn và trong cuộc đời của mình.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui