22/10/2018
1568

22.10.2018

Thứ Hai – Tuần 29 TN

Thánh Gioan Phaolô II, gh

 

Tin Mừng: Lc 12,13-21

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!" ' Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,21).

 

Như Mẹ: Trình thuật Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu bày tỏ thái độ dứt khoát đối với của cải: của cải chỉ là phương tiện cho đời sống. Đừng đặt sự bảo đảm cho mình vào bất cứ sự gì khác ngoài Thiên Chúa. Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của của cải nhưng cảnh giác chúng ta hãy sử dụng của cải đời này để làm giàu cho sự sống đời sau.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con biết tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày sau hết của mình bằng cách sống theo lời sách Huấn ca đã dạy: “Trong hết mọi việc con làm, con hãy nhớ đến cứu cánh của mình, thì không bao giờ vấp phạm” (Hc 7,36).

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin giúp chúng con biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách giúp đỡ người nghèo và kìm hãm những hưởng dụng bất minh.

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui