23/06/2019
667

23.06.2019

Chúa Nhật 12 TN – Năm C

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

 

 

Tin Mừng: Lc 9,11b-17

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13).

 

Như Mẹ: Đời sống vật chất của con người ngày nay được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, còn có nhiều người phải sống cảnh thiếu thốn. Đời sống vật chất càng tăng, thì đời sống thiêng liêng lại càng giảm. Chúa Giêsu là tấm bánh bẻ ra cho muôn người được ơn cứu độ. Ngài mời gọi chúng ta hãy chia sẻ tấm bánh yêu thương cho những người đang đói khát tình thương.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được chung hưởng tấm bánh mà Chúa đã bẻ ra nơi bí tích Thánh Thể. Xin Chúa hãy dùng chúng con để chúng con sẵn sàng thông chia hạnh phúc ấy cho tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ dạy chúng con biết quảng đại chia sẻ tinh thần cũng như vật chất trước những nhu cầu cấp thiết của người nghèo.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250