23/07/2018
1537
Thứ Hai, 23.07.2018

Tin Mừng: Mt 12,38-42
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Người trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ” (Mt 12,38).
 
Như Mẹ: Những người dân xưa kia mong được thấy Đức Giêsu thực hiện một dấu lạ tỏ tường. Người đã không theo lời yêu cầu của họ. Vì thực ra Chúa đã làm nhiều phép lạ trước mặt họ, nhưng họ vẫn không chịu tin vào Chúa mà hoán cải. Đức tin đích thực cần phải vượt lên trên những cảm giác hay những dấu lạ mơ hồ.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay cũng thích được xem những phép lạ để thỏa mãn óc hiếu kỳ. Thực ra, Chúa làm phép lạ rất nhiều, nhưng vì không tin nên người ta không thấy được. Xin cho chúng con tin rằng Chúa vẫn không ngừng thi ân giáng phúc cho con người.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin hướng dẫn những ai đang sống đức tin hời hợt, biết xây dựng đức tin trên Lời của Chúa.
 
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui