23/08/2017
1172

23.08.2017

Thứ Tư – Tuần 20 TN – Năm A

Th. Rosa Lima, tn

 

 

Tin mừng: Mt 20,1-16a

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

"Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng'. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

"Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: 'Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?' Họ thưa rằng: 'Vì không có ai thuê chúng tôi'. Ông bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta'.

"Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: 'Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết'. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: 'Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?' Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: 'Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?'

"Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".  Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tị” (Mt 20,15).

 

Như Mẹ: Dụ ngôn “thợ làm vườn nho” là một thông điệp quan trọng cho tất cả mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt cho người tín hữu.Người tín hữu, dù ở địa vị nào, cũng được mời gọi làphải sống tốt bụng với tha nhân, nhất là những người kém may mắn trong xã hội.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, lòng đố kỵ và ích kỷ nhiều lúc khiến chúng con trở nên vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Xin sai Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, để Người đổi mới lòng trí chúng con, giúp chúng consống giới răn yêu thương của Chúa với những người xung quanh.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ thương nhìn đến nhân loại đang đau khổ vì chiến tranh và thù hận. Xin thương nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh cô đơn, nghèo khổ, đau yếu hay bị bách hại...

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng