23/09/2018
1338

23.09.2018

Chúa Nhật 25 TN – Năm B

 

Tin Mừng: Mc 9,30-37

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

 

Như Mẹ: Thông thường người ta thích làm người lãnh đạo, nghĩa là thích ăn trên ngồi trước. Còn Chúa Giêsu lại dạy chúng ta sống khiêm nhường và có tinh thần phục vụ. Chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta trước: Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Và phục vụ thì cần phải có hy sinh.

 

Với Mẹ: Một xã hội đề cao quyền lực, người có quyền thì ngạo mạn, còn người nhỏ bé thì bị coi thường. Lạy Chúa, Chúa đã trở nên một người nhỏ bé giữa loài người chúng con. Xin cho con người hôm nay biết tôn trọng nhau và phục vụ lẫn nhau, hầu giúp nhau thăng tiến đời sống.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, Mẹ tự xưng là nữ tỳ của Chúa, xin Mẹ giúp chúng con khiêm tốn khi đối xử với tha nhân.  

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng