23/10/2018
1675

23.10.2018

Thứ Ba – Tuần 29 TN

Thánh Gioan Capestranô, lm

 

Tin Mừng: Lc 12,35-38

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày giáo huấn của Đức Giêsu về tinh thần sẵn sàng, tỉnh thức chờ đợi Chúa đến vào ngày sau hết. Tỉnh thức bằng cách luôn sống trong ân nghĩa Chúa, xa tránh tội lỗi. Sẵn sàng bằng những việc lành để chuẩn bị cho sự sống đời sau. Ai sẵn sàng như vậy là người có phúc vì Nước Trời thuộc về họ.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, “thắt lưng” là tư thế của một người đang làm việc, đang sẵn sàng. Xin cho chúng con luôn biết thanh tẩy đời sống và thánh hóa bản thân như một trách nhiệm mà người Kitô hữu phải chu toàn mỗi ngày để làm vinh danh Chúa và gương sáng cho tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin dạy chúng con luôn trung tín trong việc tỉnh thức và sẵn sàng chờ giờ Chúa đến ngay trong đời sống hiện tại này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương