23/11/2017
1149

23.11.2017

Thứ Năm – Tuần 33 TN

Th. Clemente I, ghtđ                                 

Tin Mừng: Lc 19,41-44

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

  

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

  

“Ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm” (Lc 19,44).

 

Như Mẹ:Con người cần có tương quan với nhau. Gặp gỡ là điều cần thiết cho con người. Thăm viếng ai là để bày tỏ tình thân với người ấy. Chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chấp nhận làm người, sống giữa loài người là để bày tỏ tình thương của Thiên Chúa cho họ. Nhưng loài người lại hờ hững với Ngài.

 

Với Mẹ: Nhiều người đang sống trong cô đơn giữa thế sự thăng trầm. Xin Chúa tiếp tục viếng thăm từng người và từng gia đình chúng con. Và xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện mầu nhiệm và gần gũi của Chúa giữa cuộc sống hằng ngày của chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin Mẹ đưa mắt nhìn đến chúng con là con cái đang sống trong cảnh sầu khổ nơi trần gian.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng