24/03/2019
821

24.03.2019

Chúa Nhật 3 MC – Năm C

Thánh vịnh tuần 3

 

Tin Mừng: Lc 13,1-9

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi'". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3).

 

Như Mẹ: Sự dữ và tội ác đang ngày lan rộng và gia tăng, nhất là nơi những người trẻ. Tại sao người trẻ lại trở nên như vậy? Một phần là do người lớn cũng như cha mẹ chúng trở nên vô cảm với những giá trị đạo đức, không chú tâm giáo dục con cái cho đến nơi đến chốn.

 

Với Mẹ: Chúa là Thầy dạy khôn ngoan và nhân từ. Xin Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng con, để mỗi người chúng con tha thiết sống những giá trị Tin Mừng ngay giữa dòng đời ngược xuôi đầy biến động và gian dối này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, Mẹ đã tận tình trong việc nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Xin Mẹ dủ lòng thương mà cảm hóa những người đang có lòng chai dạ đá, biết thay đổi lối sống gian dối của thế gian, mà sống cho có lòng nhân ái và chân thành.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng