24/06/2019
1369

24.06.2019

Thứ Hai

Sinh nhật Thánh GIOAN TẨY GIẢ

 

 

Tin Mừng: Lc 1,57-66.80

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ.

Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó". Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66).

 

Như Mẹ: Thánh Gioan Tiền Hô là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa với một đời sống nhiệm nhặt, khiêm nhường và nhiệt thành vì công lý và tình yêu của Chúa. Từ gương sáng của thánh nhân, chúng ta cần ý thức hơn về vai trò và sứ vụ rao truyền Tin Mừng mà chúng ta đã đón nhận được vào ngày chịu phép rửa tội.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin ban ơn soi sáng và dẫn dắt chúng con, để chúng con vững bước hơn trên con đường sứ vụ, hăng say đi đến với những ai chưa được đón nhận Tin Mừng cứu độ và nhất là những tâm hồn đau khổ, khô khan và đã chối bỏ đức tin của mình.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin phù hộ cho chúng con trước ngai toà Thiên Chúa, để chúng con nên chứng nhân Tin Mừng giữa dòng đời.

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250