24/09/2018
1288

24.09.2018

Thứ Hai – Tuần 25 TN

 

Tin Mừng: Lc 8,16-18

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Đặt đèn trên đế, để những ai đi vào đều thấy sự sáng” (Lc 8,16).

 

Như Mẹ: Ánh sáng là một trong những thứ rất cần thiết cho sự sống của các loài vật trong vũ trụ. Hôm nay Chúa Giêsu cũng tha thiết kêu gọi chúng ta hãy trở thành ánh sáng, không chỉ chiếu sáng cho một mình mà thôi, nhưng còn phải đem ánh sáng của mình chiếu tỏa khắp mọi nơi và chiếu soi cho mọi người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là nguồn ánh sáng, Chúa đã chiếu giãi ánh sáng Chúa trên chúng con. Chúa đã dạy chúng con nên ánh sáng cho trần gian, xin cho công việc chúng con làm được đẹp lòng Chúa, và nhờ đó, mọi người sẽ ngợi khen Cha trên trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ giúp chúng con biết sống đạo làm con Chúa, chu toàn bổn phận người Kitô hữu trong cuộc sống hằng ngày.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui