25/06/2019
1480

25.06.2019

Thứ Ba

Thánh vịnh tuần 4

 

 

Tin Mừng: Mt 7,6.12-14

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

"Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”
(Mt 7,12).

 

Như Mẹ: Hầu hết mọi người đều muốn người khác làm điều tốt cho mình, nhưng ít khi mình cố gắng làm điều tốt cho người ta. Bác ái là luôn muốn điều tốt cho người khác và tìm mọi cách để làm cho họ. Đó là khuôn vàng thước ngọc của Tin Mừng. Ước gì chúng ta luôn ước muốn và luôn cố gắng thực hiện điều này.

 

Với Mẹ: Con người thường quy về mình và chỉ muốn sự tốt đến với mình. Lạy Chúa, chúng con rất ích kỷ hẹp hòi và khó lòng nghĩ tới người khác. Xin Chúa thôi thúc chúng con trong việc cố gắng thực thi bác ái với nhau và cho nhau.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin giúp chúng con luôn cố gắng để làm việc nghĩa và cư xử hiền hoà với nhau, đặc biệt với những người thân cận của mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

  LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương

114.864864865135.135135135250