25/11/2017
1976

25.11.2017

Thứ Bảy – Tuần 33 TN

Th. Catarina Alexandria, tntđ                   

Tin Mừng: Lc 20,27-40 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa". Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm". Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa. Đó là lời Chúa.

  

Suy niệm và cầu nguyện

 
“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38).

 

Như Mẹ: Đã là người, ai cũng mong muốn được sống lâu và sống hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để có được cuộc sống đó? Thực tế là chẳng có ai sống mãi được ở trần gian này. Chỉ Thiên Chúa là Đấng hằng sống, và cũng chỉ Ngài mới là Đấng ban sự sống đời đời. Ai tin vào Ngài thì mới có sự sống trường tồn.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô,Chúa đã chết, nhưng đã sống lại hiển vinh. Xin ban sự sống mới cho chúng con, để chúng con luôn biết sống bằng sức mạnh của Chúa, mà có chết cũng chết trong Chúa để được sống đời đời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan,xin cho mỗi giây phút cuộc đời chúng con luôn sống theo tâm tình của thánh Phaolô gợi ý: “Sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).

 

Trong Mẹ:Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui