26/06/2018
1304
26.06.2018                                                                 
Thứ Ba
                                                                                   
Tin Mừng: Mt 7,6.12-14
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.
"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.
"Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Của thánh đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé anh em” (Mt 7,6).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta biết tôn trọng những gì cao quý, đặc biệt là các mầu nhiệm thánh, không thể tuỳ tiện trao cho những người không muốn đón nhận. Có người cố ý hỏi những chân lý trong đạo, không phải là để tin, nhưng là để chống lại đạo. Những người này, chúng ta không cần phải phí sức tranh luận hay trao đổi giáo lý với họ.
 
Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con đang ở trong một thời đại bị tục hoá. Người ta chủ trương loại trừ mọi cái thánh thiêng ra khỏi đời sống. Họ sống cứ như thể không có Chúa. Xin Chúa biến đổi họ, để họ nhận ra chân lý vĩnh cửu.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin giúp những người trẻ biết khao khát khám phá Chúa Giêsu là cùng đích của đời họ.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương