26/06/2019
879

26.06.2019

Thứ Tư

Tuần 12 TN

 

 

Tin Mừng: Mt 7,15-20

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai” (Mt 7,16).

 

Như Mẹ: Có câu rằng “xem quả thì biết cây”. Những hành vi thể hiện ra bên ngoài của con người phản ánh đời sống nội tâm của họ. Thế nào là người Kitô hữu đích thực? Cứ nhìn vào đời sống họ thì sẽ biết họ như thế nào. Người tín hữu nào phản chiếu niềm tin của mình qua đời sống bác ái yêu thương, người đó là môn đệ của Chúa Kitô.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa nhân từ, xin cho các thành phần trong Giáo Hội biết sống đúng phận vụ của mình với một niềm tin tưởng vào quyền năng của Chúa, không ngừng sinh hoa kết quả dồi dào là một đời sống phó thác và tin yêu.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, Mẹ đã sinh ra hoa trái ân sủng tốt đẹp là Chúa Giêsu, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết sống gắn bó với Con của Mẹ nhiều hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250