26/07/2017
568

26.07.2017

Thứ Tư – Tuần 16 TN – Năm A

th. Joachim và Anna

 

Tin Mừng: Mt 13,1-9

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt” (Mt 13,8).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn chúng ta. Có điều chúng ta có sẵn sàng trở nên mảnh đất tươi tốt để cho hạt giống đó mọc lên rồi sinh hoa quả dồi dào không? Nếu chúng ta sẵn sàng mở lòng ra với Lời Chúa, thì hạt giống Lời Chúa sẽ sinh quả dồi dào nơi cuộc đời chúng ta.

 

Với Mẹ: Chúa tôn trọng tự do của mỗi người chúng con. Chúa luôn yêu thương chúng con ngay cả khi chúng con còn là tội nhân. Xin cho chúng con biết sử dụng tự do mà đáp lại tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con trở nên mảnh đất tốt cho Lời Chúa, ngõ hầu có một mùa gặt bội thu cho ơn cứu độ con người.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin Mẹ làm cho tâm hồn chúng con nên tươi mới, để có khả năng đón nhận và sống Lời Chúa theo tinh thần của Mẹ.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250