26/07/2018
903
Thứ Năm, 26.07.2018
 
Tin Mừng: Mt 13,10-17
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: 'Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành'.
"Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe” (Mt 13,16).
 
Như Mẹ: Dù không được sống với Chúa như các Tông đồ, nhưng chúng ta vẫn được thân thiết với Chúa trong Chúa Thánh Thần, qua Lời của Chúa và các bí tích. Chúng ta được hưởng mối phúc của những người không thấy mà tin.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, nhờ đức tin chúng con được hưởng cùng các mối phúc như các Tông đồ. Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện trìu mến của Chúa để chúng con được sống hạnh phúc trong niềm tin. Và xin cho những ai chưa tin cũng được phúc nhận biết Chúa là cùng đích của mọi loài.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, Mẹ là người luôn tôn trọng ân huệ Chúa ban. Xin giúp chúng con biết sống trong niềm cảm mến tri ân Chúa trọn cuộc đời.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng