26/07/2019
217

26.07.2019

Thứ Sáu

Thánh Gioakim và Anna

 

 

Tin Mừng: Mt 13,16-17

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Kẻ nghe Lời và hiểu thì tất nhiên sinh hoa kết quả” (Mt 13,23).

 

Như Mẹ: Dụ ngôn người gieo giống nhắc chúng ta xem lại thái độ chúng ta đón nhận và sống Lời Chúa như thế nào. Chúng ta có nghe Lời Chúa với tất cả tâm hồn và nỗ lực xây dựng đời sống mình theo những lời ấy hay chỉ nghe cho có, nông nổi nhất thời hoặc lạnh nhạt thờ ơ?

 

Với Mẹ: Toàn bộ ý định và những gì mà Cha muốn chúng con thực hiện để được hạnh phúc, đều được lưu giữ trong Kinh Thánh. Xin Cha dùng Thần Khí mà thánh hiến chúng con, để chúng con trở thành những người tích cực trong việc sống và loan báo Tin Mừng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, Mẹ luôn sống trọn Lời Chúa, xin cho đời sống chúng con được thêu dệt nên bằng những hoa trái thiêng liêng của bác ái và công bình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250