26/09/2018
1072

26.09.2018

Thứ Tư – Tuần 25 TN

Th. Cosma và Đamianô, tđ     

 

Tin Mừng: Lc 9,1-6

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Khi đi đường các con đừng mang theo gì cả(Lc 9,3).

 

Như Mẹ: Khi lên đường, người ta thường mang theo nhiều thứ hành lý. Chúa Giêsu dạy các môn đệ không mang theo gì cả. Tại sao? Bởi vì, có như thế các môn đệ mới tập trung vào sứ vụ của Chúa; còn nếu mang theo nhiều hành lý thì chỉ lo giữ hành lý mà thôi.

 

Với Mẹ: Loan báo Tin Mừng là một việc hết sức quan trọng và cần được ưu tiên. Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh có nhiều tông đồ nhiệt thành và tích cực hơn trong cánh đồng truyền giáo. Và xin cho người tín hữu chúng con cũng ý thức góp phần vào sứ vụ cao quý này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ đồng hành với các môn đệ của Chúa trong hành trình sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Xin Mẹ dạy họ tận tâm dốc sức để làm cho nhiều người được nghe giảng về Chúa hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng