27/02/2018
1576

27.02.2018

Thứ Ba – Tuần 2 MC

 

Tin Mừng: Mt 23,1-12

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau” (Mt 23,8).

 

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường với việc nhìn nhận bản chất đích thực của con người mình. Chúng ta là một thụ tạo được dựng nên từ Tình Yêu của Chúa. Chúa yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ chúng ta. Vì thế chúng ta hãy tôn thờ Chúa trên hết mọi sự.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy duy nhất của chúng con, Chúa luôn yêu thích những tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và sống bác ái. Xin giúp chúng con trở nên những người sống khiêm nhường như Chúa muốn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin qui tụ nhân loại đang chia rẽ vào trong gia đình hiệp nhất là Giáo Hội của Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui